Informacje Duszpasterskie
PDF Drukuj Email

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

19 października 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe po Mszy o 12.00 również będzie poświęcone modlitwie właśnie w tej intencji.

2. Zapraszamy serdecznie na nabożeństwa różańcowe o 17.30. A także zapraszamy dzieci i młodzież do Róży Różańcowej. Zgłaszać się można do zakrystii najlepiej do 26 października

3. Kurs Alfa w parafii NSJ

4. Witamy w naszej parafii Ks. Jarosława Jędrzejewskiego, który będzie w naszej parafii pomagał, udzielała Sakramentów, modlił się. Życzymy, aby patronka Parafii Matka Boża Częstochowska wspierała zdrowiem i siłami w pracy kapłańskiej i duszpasterskiej

5. 22 X  wspominamy Św. Jan Paweł II

6. Prasa katolicka

 

7. Komunikat ks. Ordynariusza:

Komunikat Biskupa Radomskiego

w sprawie nadania tytułu Bazyliki Mniejszej

kościołowi sanktuaryjnemu pw. Matki Bożej Ostrobramskiej

w Skarżysku-Kamiennej

 

Czcigodni Księża,

Drodzy Diecezjanie,

 

Św. Piotr Apostoł otrzymał od Chrystusa polecenie utwierdzania braci w wierze, (por. Łk 22,32). Zadanie to wypełnia każdy kolejny Następca św. Piotra. Dlatego wsłuchujemy się w głos każdego Papieża.

Obecny rok przyniósł kanonizację św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II. Dziś Ojciec Święty Franciszek ukazuje w chwale błogosławionych Pawła VI. Wdzięczni jesteśmy za wielką życzliwość, jaką okazywał Polakom Benedykt XVI. Z serdeczną wdzięcznością kierujemy nasze myśli ku Ojcu Świętemu Franciszkowi. Dziękujemy za jego modlitwy, otwartość serca, entuzjazm i przykład pochylania się z miłosierdziem nad potrzebującymi pomocy. Teraz pojawia się jeszcze jeden motyw:

Ojciec Święty Franciszek podniósł do godności Bazyliki Mniejszej kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Dziękujemy Ojcu Świętemu za to, że w roku srebrnego jubileuszu Sanktuarium Ostrobramskiego otrzymuje ono ten papieski dar. Stanowi on wielkie wyróżnienie. W naszej diecezji do tej pory były tylko dwie bazyliki: Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie i kościół pw. św. Kazimierza w Radomiu.

Bazylika stanowi ważne centrum życia religijnego. Łączy ją swoista więź z Kościołem Rzymskim i z Następcą św. Piotra. Wierni gromadzący się w Bazylice w swych modlitwach mają szczególnie pamiętać o Ojcu Świętym i o intencjach, które nosi on w swym sercu. Stąd też uroczystego charakteru nabierają w Bazylice liturgiczne obchody związane ze św. Piotrem Apostołem i uroczystości papieskie. Wierni nawiedzający Bazylikę mogą zyskać łaskę odpustów, których udziela Ojciec Święty.

Skarżyski kościół sanktuaryjny powstał z inicjatywy niezapomnianego śp. Księdza Biskupa Edwarda Materskiego. Znajdujący się w Kaplicy Ostrobramskiej Obraz Matki Bożej Miłosierdzia stanowi cel wielu pielgrzymek wierzących w Chrystusa. „Trwają oni jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa” (por. Dz 1,14) i kontemplują Jej Oblicze. Na przypomnienie zasługuje fakt, że korony, którymi ozdobiony jest Obraz Matki Bożej zostały poświęcone przez św. Jana Pawła II, który też ogłosił Matkę Bożą Miłosierdzia Patronką Skarżyska-Kamiennej i wielokrotnie przesyłał swe błogosławieństwo tamtejszemu Sanktuarium.

Serdecznie zapraszam Czcigodnych Braci Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i wszystkich Was, Bracia i Siostry na uroczystość ogłoszenia decyzji Ojca Świętego. Odbędzie się ona w Sanktuarium Ostrobramskim, w najbliższą sobotę, 25 października,
o godz. 11.00. Uroczystej Mszy Świętej, z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, będzie przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Gerhard Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary i zarazem jeden z najbliższych współpracowników Ojca Świętego. Wspólnie z Dostojnym Gościem będziemy uwielbiać Pana Boga za Jego Miłosierdzie, za Matkę Bożą Miłosierdzia i za Kościół, który jest naszą Matką.

Maryi – Matce Miłosierdzia, „Pannie świętej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie” zawierzamy cały nasz Kościół Radomski. Modlimy się do Niej słowami św. Jana Pawła II: „O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał głębiej ufać Bogu «bogatemu w miłosierdzie» (Ef 2, 4)” (Veritatis splendor, 120).

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

 

Radom, dnia 19 października 2014 r.

____________________

Komunikat należy odczytać w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 19 października br.